اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

شناسایی حفره امنیتی در سامانه آمار وزارت صنعت

درخواست حذف اطلاعات

یک توسعه دهنده وب از وجود حفره امنیتی مهمی در سامانه عمومی آمار وزارت صنعت خبر داد که دسترسی به اطلاعات هویتی تمامی شهروندان ایرانی را ممکن می کرد.